Halkla İlişkilerde Medya İlişkileri (PR 337) Ders Detayları

Ders Adı: Halkla İlişkilerde Medya İlişkileri
Kod: PR 337
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Medya ile ilişkilerin geliştirilmesi, sürdürülmesi ve yönetilmesine ilişkin temel bilgilerin öğrencilere kazandırılması
İçerik: Medya ilişkilerinin türlerive araçları, güçlü halkla ilişkiler faaliyetlerinde medyanın rolü.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5