Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Eleştirel Yaklaşımlar (PR 332) Ders Detayları

Ders Adı: Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Eleştirel Yaklaşımlar
Kod: PR 332
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Halkla İlişkiler (PR) alanında yapılmış en son araştırmalardan bir kısmını okuma, eleştirel bir şekilde inceleme ve tartışma olanağı tanımayı amaçlamaktadır.
İçerik: Çoğunluğunu PR alanının önde gelen akademik dergilerinde son birkaç yıl içinde basılmış makalelerin oluşturduğu okumalar, bir akademik disiplin ve meslek alanı olarak halkla ilişkilerin kaynakları, halkla ilişkiler alanında tartışılan teoriler, modernite-postmodernite, küreselleşme, etik, sosyal medya, diyalog ve cinsiyet ile ilgili problemler gibi konuları içermektedir.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5