Örgüt Politikaları ve Çalışma Koşulları (PR 423) Ders Detayları

Ders Adı: Örgüt Politikaları ve Çalışma Koşulları
Kod: PR 423
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı medya ve iletişim sektöründe çalışma koşullarının eleştirel bir bakışla analiz edilmesidir.
İçerik: Bu derste medya ve iletişim sektöründe çalışma koşulları, iş kalitesi, çalışanların sağlığı ve iş sürekliliği gibi konularda genel bakış sağlanacaktır.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 4