Siyasal İletişim (PR 425) Ders Detayları

Ders Adı: Siyasal İletişim
Kod: PR 425
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Siyasal iletişimi tarihsel gelişim süreci içerisinde ana akım ve eleştirel boyutlarıyla ele alarak, liberal demokrasilerde siyasal iletişimin kurumsallaşmasını ve geçirdiği dönüşümü tanımlamak.
İçerik: Siyasal iletişim kavramı, ana aktörler, siyasal iletişimin kurumsallaşması, siyasi kampanyaların etkisi, siyasetçilerin imajları
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 4