Medya Üretim Uygulamaları I (PR 429) Ders Detayları

Ders Adı: Medya Üretim Uygulamaları I
Kod: PR 429
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders kurgusal olmayan video üretimini temel alır. This documentary video production workshop emphasizes nonfiction field production. Belgesel yapımına ilişkin tarihsel, teorik bilgiler kısaca anlatılır ve ardından uygulamaya geçilir. Öğrenciler gruplara ayrılarak belgesel yapım projejesi üretiler.
İçerik: Gruplar halinde 5-10 dakikalık belgesel yapımlar üreteceklerdir.
Dönemi: Güz
Teori: 0
Uygulama: 3
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 4