Uygulamalı Gazetecilik I (PR 435) Ders Detayları

Ders Adı: Uygulamalı Gazetecilik I
Kod: PR 435
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı, gazetecilik mesleği uygulamalarıyla “Atılım Haber” gazetesini basıma hazırlamaktır.
İçerik: Bu ders gazetecilik kavramlarının ve araçlarının tanımı ve işlevleriyle başlar. Sonra uygulamalarla devam eder. Dönem boyunca gazete için haber, makale, röportaj, yorum gibi metinler üretilir ve bunlara eşlik edecek görseller temin edilir (ya da üretilir). Öğrenciler her bir sayı için dönem boyunca 9 ödev verir. Her ödev birden fazla görev içerebilir. Dönem boyunca 3 sayı basıma hazırlanır
Dönemi: Güz
Teori: 0
Uygulama: 3
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 4