Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Yeni Medya (PR241) Ders Detayları

Ders Adı: Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Yeni Medya
Kod: PR241
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere yeni medya dünyasında başarılı bir medya ilişkisi kurabilmeleri için stratejilerle birlikte, araçlar ve teknikler sağlamaktır. Derste aynı zamanda medya ilişkileri, hem geleneksel hem de yeni medyayı kapsayan bütün bir stratejik iletişim programının anahtar bir taktiği olarak ortaya konulacaktır.
İçerik: Bu derste halkla ilişkiler alanında yeni medya teknolojilerinin önemi ortaya konacaktır. Bu kapsamda ileri medya teknolojileri kullanılarak şirket görünülürlüğünün devamı, kamu ilgisi, ve şirketlerin marka ve imaj geliştirmeleriyle ilgili problemler incelenecektir. Derste aynı zamanda blog, wiki ve sosyal medya olarak bilinen en yeni iletişim pratikleri üzerinde durulacaktır.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5