Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Lisans Programı (2015)

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
PR 121 İletişime Giriş
3
0
3
5.5
PR 123 Temel Araştırma ve Yazma
0
3
3
6
PR119 Sosyolojiye Giriş
3
0
3
5
TURK 101 Türk Dili I
2
0
2
2
ECON 115 Ekonomiye Giriş
3
0
3
6
ENG101 Akademik İngilizce I
4
0
4
3.5
HIST101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
2
0
2
2
Toplam
17
3
20
30

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
PR 122 Politika, Medya ve İletişim
3
0
3
5
PR 124 İletişim Kuramları
3
0
3
5
PR 126 Toplum, Hukuk ve İletişim
3
0
3
5
PR120 Introduction to Social Psychology
3
0
3
5
ENG102 Akademik İngilizce II
2
2
4
3.5
HIST102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
2
0
2
2
TURK 102 Türk Dili II
2
0
2
2
Toplam
18
2
20
27.5

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
PR 221 İletişim Araştırmalarında Tasarım
3
0
3
6
PR 223 Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Teori ve Pratik
3
0
3
6
PR 227 Medyada Ürün Üretim Süreçleri
2
1
3
5
ENG201 Akademik İngilizce III
3
0
3
3
Bölüm Seçmeli
3
0
3
5
Bölüm Seçmeli
3
0
3
5
Toplam
17
1
18
30

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ENG202 Akademik İngilizce IV
3
0
3
3
PR 222 İletişim Araştırmalarında Uygulama
0
3
3
6
PR 224 Bilgisayar Program Kullanımı
0
3
3
6
Bölüm Seçmeli
3
0
3
5
Bölüm Seçmeli
3
0
3
5
Bölüm Seçmeli
3
0
3
5
Toplam
12
6
18
30

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
PR 321 Profesyonel Pratikler ve Sosyal Sorumluluk
3
0
3
7
Bölüm Seçmeli
3
0
3
5
Bölüm Seçmeli
3
0
3
5
Bölüm Seçmeli
3
0
3
5
Bölüm Seçmeli
3
0
3
5
Bölüm Seçmeli
3
0
3
5
Toplam
18
0
18
32

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
PR 320 Endüstriyel Yapılar ve Medya İlişkileri
3
0
3
7
Bölüm Seçmeli
3
0
3
5
Bölüm Seçmeli
3
0
3
5
Bölüm Seçmeli
3
0
3
5
Bölüm Seçmeli
3
0
3
5
Bölüm Seçmeli
3
0
3
5
Toplam
18
0
18
32

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
PR 437 Medya ve Sosyal Temsil
3
0
3
13
Alan Dışı Seçmeli
3
0
3
4
Bölüm Seçmeli
3
0
3
5
Bölüm Seçmeli
3
0
3
5
Bölüm Seçmeli
3
0
3
5
Bölüm Seçmeli
3
0
3
5
Bölüm Seçmeli
3
0
3
5
Toplam
21
0
21
42

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
PR 440 Türkiye'nin Siyasal ve Toplumsal Yapısı
3
0
3
4
Bölüm Seçmeli
3
0
3
5
Bölüm Seçmeli
3
0
3
5
Bölüm Seçmeli
3
0
3
5
Bölüm Seçmeli
3
0
3
5
Bölüm Seçmeli
3
0
3
5
Toplam
18
0
18
29


Müfredat Toplamı
151
252.5

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
PR 225 İletişimde Örgüt Yapıları ve Yönetimi
3
6
3
5
PR 226 Türkiye’de İletişim Tarihi
3
0
3
5
PR 228 Bilgisayarla Aracılanmış Tasarım
3
0
3
5
PR 229 İletişim, Kültür ve Toplum
3
0
3
5
PR 230 Örgütsel İletişim
3
0
3
5
PR 231 Kişilerarası İletişim
3
0
3
5
PR 232 Dijital Fotoğrafçılık
0
3
3
5
PR 233 Uygarlık Tarihi
3
0
3
5
PR 234 Haber Yazma
3
0
3
5
PR 235 Sanat Tarihi ve Anlayışarı
3
0
3
5
PR 236 Medya ve Toplum
3
0
3
5
PR 237 Fotoğrafçılığa Giriş
0
3
3
5
PR 323 Metin Yazarlığı
0
3
3
5
PR 324 Örgütlü Yapılar ve İletişim Stratejileri
3
0
3
5
PR 325 Kampanya Planlama
0
3
3
5
PR 326 Uygulamalı Grafik Tasarımı II
0
3
3
5
PR 327 Proje Planlama ve Uygulama I
0
3
3
5
PR 328 Reklamcılığın Temelleri
0
3
3
5
PR 329 Türkiye'de Yerel Medya
3
0
3
5
PR 330 Proje Planlama ve Uygulama II
0
3
3
5
PR 331 Uygulamalı Grafik Tasarımı I
0
3
3
5
PR 332 Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Eleştirel Yaklaşımlar
3
0
3
5
PR 333 Güncel İletişim Araştırmaları
0
3
3
5
PR 334 Medya ve Kültür
3
0
3
5
PR 335 Popüler Kültür ve Medya
3
0
3
5
PR 336 Web Tasarımı
0
3
3
5
PR 337 Halkla İlişkilerde Medya İlişkileri
3
0
3
5
PR 338 Haber Yazma
0
3
3
5
PR 420 Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Güncel Tartışmalar
3
0
3
13
PR 421 Reklam Tasarımı ve Uygulamaları I
0
3
3
5
PR 422 İletişim Politikaları ve Güncel Sorunlar
3
0
3
5
PR 423 Örgüt Politikaları ve Çalışma Koşulları
3
0
3
4
PR 424 Kriz Yönetimi
1
2
3
5
PR 425 Siyasal İletişim
3
0
3
4
PR 426 İletişim ve Toplumsal Değişim
3
0
3
5
PR 427 Medya Metin Yazarlığı
0
3
3
4
PR 428 Küreselleşme ve Uluslararası İletişim
3
0
3
5
PR 429 Medya Üretim Uygulamaları I
0
3
3
4
PR 430 Uygulamalı Gazetecilik II
0
3
3
5
PR 431 İletişim Araştırmaları: Sorunlar ve Çözümler
0
3
3
4
PR 432 Siyasal İletişim Kampanyası
0
3
3
5
PR 433 Üretim Politikaları ve Kamu Tercihleri
3
0
3
4
PR 434 Yeni Medya Tartışmaları
3
0
3
5
PR 435 Uygulamalı Gazetecilik I
0
3
3
4
PR 436 Araştırmacı Gazetecilik
0
3
3
5
PR 438 Medya Üretim Uygulamaları II
0
3
3
5
PR 439 Dijital Ürün Düzenleme
0
3
3
4
PR248 Uluslararası Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
3
0
3
5


Uygulamalı Seçmeli Ders

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
PR 445 Yaz Stajı
0
0
3
5

2015-2016 Akademik Yılı itibariyle Hazırlık Okulundan Bölüme geçen öğrenciler bu müfredata tabi olarak ders alacaklardır.