Amacımız

Bölümümüz öğrencilerin bilgi arayışlarını ve profesyonel amaçlarını gerçekleştirmede en iyi eğitimi vermek, alandaki çağdaş bilgileri kazanmaları konusunda yol gösterici olmak,  kendilerine ve çevrelerine soruşturan bir bilinçle yaklaşan duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak için vardır. Bu amaç ekseninde, bölümümüz:

  • Çağdaş sivil toplum ve demokratik yaşam tarzını destekleyen ve geliştiren bir eğitim sunar.
  • Öğrencilerimizin alanımızdaki çağdaş bilgiyle yetişmelerini sağlamak için olası en kaliteli eğitim ve öğrenim ortamı sağlar.
  • Etiksel ve toplumsal sorumlulukla iş gören medya, halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarının gelişmesine eğitimiyle, araştırmalarıyla ve yetiştirdiği öğrencilerle katkıda bulunur. 
  • Bütünleşik bir parçası olduğumuz akademik ve profesyonel çevreler ile sürekli ilişkiler ve işbirliği kurar. Böylece, öğrencilerin eğitimlerini, eğitim çevresini çalışma çevresiyle bağlayan kuramsal ve uygulamalı derslerden geçerek zenginleştirir.
  • Öğrencileri demokratik eğitim geleneğine uygun olarak “kendini, toplumunu ve dünyayı eleştirel bir bilinçle kavrayabilen tüm bir insan olma” yönünde eğitmek için, sosyal bilimlerde (ve halkla ilişkiler ve reklamcılığın ait olduğu iletişim ve yönetimde) temel bilgileri verir. Bu amaçla, sosyoloji, sosyal psikoloji, siyasal bilimler, kamu yönetimi,  ekonomi, hukuk ve iletişimde (özellikle örgüt ve kitle iletişiminde, reklamcılıkta, etikte) gerekli bilgileri sunar.
  • Öğrencileri, demokratik eğitimin gereği olan teorik bilgilerle donatır.
  • Öğrencinin analizci, karar verici, yazar, tasarımcı, planlayıcı, yönetici, politika oluşturucu, uygulayıcı veya değerlendirici olarak yetişmesini sağlar. Bu amaçla, araştırma, planlama, yönetim, yazma ve grafik tasarımı gibi uygulama dersleri sunar.
  • Birbirini tamamlayan teorik ve pratik eğitimle öğrencilere hem alanın toplumdaki anlamı, yeri ve rolü öğretilir hem de profesyonel iş hayatına hazırlanmaları sağlanır.