Bölüm Başkanının Mesajı

irfanson.jpgÖNEMLİ GÜNCEL BİLGİYLE BAŞLIYORUM: Kadromuzu ve derslerimizi yeniledik. Gelişmeye devam ediyoruz. Artık halkla ilişkiler ve reklamcılık alanıyla sınırlı değiliz. Öğrencilerimizi gazetecilik, televizyon, sinema ve internet gibi önde gelen medya alanlarında iş kurmaları ve iş bulmaları için yetiştiriyoruz. Yeni aldığımız ve alacağımız en kaliteli öğretim elemanlarımızla ve derslere getireceğimiz uzman profesyoneller ile yeni programımızı uygulayacağız.  

Onurlu olmayan öznel amaçları taşıyan ve gerçeğin yerini alan sahte imajların egemenliğiyle sadece gerçek çarpıtılmaz, insanlık ve insan ilişkileri giderek en kötü biçimdeki insanlık taslayan insanımsılığa dönüştürülür. Günümüzde eğitimle ilgili yaygın olarak dolaşımda olan uyduru-anlatılar ötesindeki bazı gerçeklere değinerek bölümümüzü ve kendimizi anlatalım:

1. Öğrenme ve öğretme ancak öğrenmek ve öğretmek isteyen insanlar varsa olabilir.

2. Bir bölümün eğitim kalitesi, o bölümün öğretim üyelerinin öğretme çabasına ve öğrencilerinin öğrenme isteğine bağlıdır. Öğrenmek istemeyene hiç bir şey öğretilemez. Öğretme çabası düşük olan bir öğretim ortamında ise, öğrenmek isteyen ya kendi başının çaresine bakmak zorunda kalır ya da motivasyonunu yitirerek tembellik ve dedikodu kültürünün parçası haline gelir. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümündeki amacımız, öğrenmek isteyenlere hem alanındaki çağdaş bilgileri kazanmalarında yol gösterici olmak, hem soruşturan-bilinçle hareket ederek yaşamını düzenleyen ve kendisinin ve insanlığın gelişmesi için çaba gösteren duyarlı insanların yetişmesine katkıda bulunmak, hem de okul eğitimini yaşam pratikleriyle uygulamalı derslerden ve stajlardan geçerek zenginleştiren kaliteli bir eğitim vermektir.

3. Öğrenme arzusu az olan veya bu arzuyu herhangi bir nedenle yitirmiş olan öğrencilerimizi, hem onları çalışmaya zorlayıcı ve teşvik edici çabalarımızla hem de bölüm içinde öğrenciler arasında, artarak işlenen ve geliştirilen, gerektiğinde dayanışmacı ve gerektiğinde rekabetçi ortam yoluyla, kazanmak önde gelen amaçlarımızdan biridir. Bu kazanma yoluyla bu tür öğrencilerimizin hem öğrenme isteklerinin artmasına hem de zorluklarla dolu hayattaki yarışa girmelerine yardımcı olunabilinir. Öğrenmeye ve öğretme çabasıyla didinene karşı direnmeyi yıkmak çok zordur. Bu zorluğu yenmede en küçük başarı bile büyük kazançtır.

4. Öğrencilerimizin başarısı ve gelişmesi, sadece öğretim kadrosunun çabasına değil, öğrencilerin daha çok okuma, daha çok uygulama yapma, daha çok katılma ve daha farklı gelişme yolları arama ve bizden onların gelişmelerini sağlayacak taleplerde bulunmalarını gerektirir. Tembelliği değil, çalışkanlığı teşvik eden ve geliştiren bir eğitim ortamının olması ve sürekliliği, ancak öğrenenlerin ve öğretenlerin verimli işbirliğine bağlıdır. Bu nedenle, öğrencilerimizin ve bizim çok daha iyi olmamız, sadece bizim çabamızı değil, aynı zamanda öğrencilerimizin aktif çabasını ve bizden “daha iyi ve kaliteli için” taleplerde bulunmasını gerektirir.  Biz “öğrencilerin gelişmesini sağlayan” her türlü öğrenci önerisine ve eleştirisine açığız, çünkü eğitimimiz “öğrenci odaklıdır”. “Öğrenci odaklı olmak” demek, kaliteli öğrenme koşullarını geliştirme amaçlı katılımcı eğitim demektir.    

5. Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarında başarılı olmak çok ciddi çabaları gerektirir. Elde edilen psikolojik doyumlar ve maddi getiriler, bu çabaya çoğu kez değer.

6. Halkla ilişkiler ve reklamcılık mesleğinin bir veya birden fazla alanında kendinizi geliştirmenize bizim katkılarımızdan bazıları şunlardır (Dikkat: Aşağıdakilerin her biri bir uzmanlık alanı olduğu için, biri veya birkaçında kendinizi yetiştirmeniz yeterlidir): 

 • Ciddi habercilik, araştırma, yazma, editörlük ve üretme bilgisi ve becerisi
 • Yeterli sosyal bilimler bilgisi
 • Belli bir alt-alanda derin bilgiye sahip olma (örneğin grafik veya reklam tasarımı)
 • Araştırma yapma ve sonuçları karar vermede ve planlamada kullanma
 • Eleştirel düşünme, hayal gücünü kullanma ve yaratıcı sorun çözme
 • Mesleğin bazı alanlarının zorunlu gereği olarak etkili konuşma ve ikna.
 • Başkalarıyla birlikte koordineli çalışma ve böylece takım oyuncusu olma.
 • Çevrede ve dünyada güncel olayları sürekli takip etme.
 • Yaratıcılık ve bu yaratıcılığı yazı ve görsel anlatıya dökme
 • Strateji çizme, taktikler uygulama ve sorunları çözme
 • Analitik beceri, sorun tespiti ve irdelemelerle çözümler üretme.

7. Üniversiteler iş ve işçi bulma kurumu değildir: Bizim amacımız örgütlü hayata kaliteli insanlar yetiştirmektir. Ama biz, bölüm, fakülte ve üniversite olarak, devlet kurumları, sivil toplum örgütleri ve şirketler dünyası ile kurduğumuz akademik, araştırma, danışmanlık, eğitim ve staj gibi ilişkilerle mezunlarımızın iş bulmalarına elbette önemli katkılar bulunmaktayız. Bu katkılarımızı da giderek artırma yolları aramaya da devam edeceğiz.

8. Halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümü mezunlarımız kendi şirketlerini kurabilir veya devlet kurumlarında ve şirketlerde birçok işler yapabilir. Alanımızda yapılan profesyonel işlerin önde gelenleri şunlardır:

 • Araştırmacı, yardımcı araştırmacı, anketör, veri kodlayıcı
 • Basım editörü
 • Çıkar aramayan kuruluşlarda yönetici, direktör
 • Dış veya iç ilişkiler koordinatörü
 • Fon toplayıcı
 • Gelişme görevlisi
 • Gruplarla/camiayla ilişkiler uzmanı
 • Halkla ilişkiler ve reklamcılıkta yaratıcı eleman
 • Halkla ilişkiler veya reklam danışmanı
 • Firmalar, belediye gibi kurumlar, milletvekilleri ve siyasal partiler için danışmanlık 
 • İletişim danışmanı
 • İnsan kaynakları veya eğitim uzmanı
 • Kamu işleri görevlisi, yöneticisi, bölüm çalışanı
 • Firma, kurum veya bir lider için konuşma yazarı
 • Kriz yönetimi uzmanı veya elemanı
 • Lobici, siyasal eylem koordinatörü
 • Medya ilişkileri müdürü veya memuru 
 • Medya ilişkileri uzmanı
 • Mültimedya ve video yapımcısı
 • Özel olaylar ve toplantı planlayıcı
 • Kampanya ve pazarlama uzmanı veya elemanı
 • Promosyon görevlisi, yöneticisi, bölüm çalışanı
 • Reklam veya halkla ilişkiler kampanya hazırlayıcısı
 • Reklam veya halkla ilişkiler yazarı
 • Şirket iletişimi direktörü, yöneticisi, bölüm çalışanı
 • Tanıtım görevlisi, yöneticisi veya bölüm çalışanı
 • Tanıtım ve promosyon uzmanı
 • Webmaster (World Wide Web sitesi için)
 • Yardım, hibe, bağış yöneticisi

Bizim işimiz, görevimiz, görüşümüz, beklentilerimiz, amaçlarınız ve tüm çabamız, öğrencileri merkeze alan bir eğitim yoluyla, hem öğrencilerimizin hem de toplumumuzun gelişmesine katkıda bulunmaktır.

 

Prof. Dr. İrfan Erdoğan