Bölüm Başkanının Mesajı

İçinde yaşadığımız yüzyılda, her konuda yaşanan hızlı gelişmeler, özellikle de bilginin oluşturulması, elde
edilmesi, paylaşılması ve iletilmesi üzerinde etkili olan teknolojik gelişmeler, toplumsal yaşamın büyük
ölçüde değişmesine neden olmuştur. İletişim araçlarına her gün bir yenisi eklenmekte, bilgi ve haberler
çok hızlı yayılmaktadır. Yeni iletişim teknolojileri ve küreselleşme, toplumun ekonomik, siyasal ve sosyo-
kültürel yapısında dönüşümlere neden olmakta, bu durum çalışma yaşamına yansıyarak çalışma ve
çalışan profilleri ile ilgili beklentileri farklılaştırmaktadır.

Günümüzde “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık”; disiplinlerarası olma özelliği ve iletişim teknolojilerindeki
gelişmelere bağlı olarak önemi giderek artan, gelişmeye açık ve gelecekte yıldızı daha da parlayacak bir
bilim dalı ve meslek olarak dikkat çekmektedir.

Bu gerçeklerden hareketle, “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü” öğrencileri için analitik düşünme
yeteneğini öne çıkaran, kuramsal temellere dayalı, uygulamalı ve yeni teknolojiler ile desteklenen bir
eğitim programı tasarlanmıştır. Program, kuramsal ve uygulamalı birbirini tamamlayan derslerin yanısıra,
bölümden ve diğer bölümlerden seçmeli dersler alınabilmesine olanak sağlamaktadır. Öğrencilerin
özgürce, ilgi ve yeteneklerine yönelik dersler seçebilecekleri esnek ve dinamik bir program
hedeflenmiştir.

Eğitim - öğretim dili İngilizce olan Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nün “Erasmus Değişim Programı”
kapsamında İspanya, Hollanda ve Finlandiya’daki üniversiteler ile ikili antlaşmaları mevcuttur.
Öğrencilerimiz İletişim Topluluğu’nda aktif olarak çalışabilmektedirler. “Atılım Haber” gazetesi Halkla
İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri tarafından çıkarılmaktadır.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü mezunları kamuda ve özel sektörde halkla ilişkiler, insan kaynakları
yönetimi, kurumsal iletişim yönetimi, kurumsal itibar yönetimi, kriz iletişimi, pazarlama, görsel iletişim
tasarımı, reklam planlama ve yapımı gibi alanlarda çalışabilirler. Ayrıca akademik olarak ilerlemek isteyen
mezunlarımız için de çeşitli olanaklar bulunmaktadır.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nde lisansüstü düzeyde de eğitim verilmektedir. Sosyal Bilimler
Enstitüsü bünyesinde açılan “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık” yüksek lisans programı ile lisans düzeyindeki
eğitim-öğretimin devamlılığının sağlanması ve akademik olarak ilerlemek isteyenlerin gereksinimlerinin
karşılanması amaçlanmaktadır.

Mezunlarımıza, lisans ve lisansüstü düzeydeki tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.

Sevgiyle,

Prof. Dr. Özlen ÖZGEN