Öğretim Görevlisi Alımına Dair Ön Değerlendirme Sonucu

Atılım Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü için, 2547 sayılı kanunun 32.maddesi ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi   Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak   Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve   Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile aynı yönetmeliğin 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik uyarınca yapılan Öğretim Görevlisi  alımına ilişkin 22 Ağustos 2012 son başvuru tarihli duyurusuna yapılan başvurular neticesinde aynı yönetmeliğin 10. Maddesine istinaden başvuru sayısının ilan edilen kadronun dört katından az olması nedeniyle başvuru yapan adayların tamamının 27 Ağustos 2012 Pazartesi günü yapılacak olan giriş sınavına alınması uygun bulunmuştur.
İlgililere duyurulur.