Gerekli Belgeler ve Formlar

YAZ STAJI YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE:

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Kanunu gereği zorunlu staj yapacak öğrencilerin İş Kazası ve Meslek Hastalığı sigortalarının Üniversitemiz tarafından yapılması gerekmektedir. Anne veya babalarından dolayı genel sağlık sigortası güvencesi bulunmayan öğrencilerin Genel Sağlık sigortaları da Üniversitemiz tarafından yapılmaktadır.

Sigorta işlemleri tamamlanmadan staja başlamak kesinlikle mümkün olamayacağından, staj yapacak öğrencilerin sigorta için gerekli belgeleri eksiksiz olarak staj başlangıç tarihinden en az 10 iş günü önce bölüm staj koordinatörlerine teslim etmeleri gerekmektedir.

 

GEREKLİ BELGELER

1.     Staja Kabul Yazısı: Stajın yapılacağı kurumun antetli kağıdına yazılmış, stajyeri denetleyecek amirin adı, soyadı, görevi ve imzası bulunan, kesin staj başlangıç ve bitiş tarihlerinin, haftalık çalışma saatlerinin belirtildiği staja kabul belgesi (1 asıl ve 1 kopya).

2.     Nüfus cüzdanı Fotokopisi: (önlü arkalı, T.C. Kimlik Numaralı, üzerinde kimlik no. bulunan sürücü belgesi de kabul edilmektedir) (2 kopya).

3.     Fotoğraf (2 adet)

4.     Stajyer Öğrenci Bilgi Formu (Fakülte veya Bölüm web sitesinden edinilebilir. Bu belge hem yazılı çıktı, hem de e-posta olarak bölüm staj koordinatörüne iletilecektir. Yazılı çıktı 2 adet imzalı olarak verilecektir). 

 

ÖNEMLİ: Stajyer Öğrenci Bilgi Formu'nu e-posta olarak göndermeden bölüm staj koordinatörlüğüne evrakları teslim etmek için gelmeniz durumunda işlemleriniz  yapılmayacaktır.

 

5.     Staj başlangıç tarihinden en az 10 işgünü önce, yukarıda sıralanan tüm belgelerin (toplam 4 adet belge) birer nüshasını bir poşet dosya içinde staj koordinatörlüğüne teslim etmeniz gerekmektedir

6.     Belgeler bölüm staj koordinatörlüğüne teslim edildikten sonra, staja başlamadan 3-20 iş günü önce Personel Müdürlüğünden işe giriş bildirgesi alınarak staja başlamak mümkün olabilecektir. İşe giriş bildirgesini elden alamayan öğrenciler, talepleri halinde e-posta yoluyla alabilirler. Ayrıca, işyerleri SGK sisteminden de görebilir.

 

STAJ İÇİN ÖNKOŞULLAR

 

- PR 201, PR 202, PR 203, PR 205, PR 207, PR 210, PR 214, PR 301, PR 302, PR 303 derslerini almış ve bunlardan en az 3 dersi başarmış olmak.

Bölüm Staj Koordinatörü'nün onayı.

 

STAJ FORMLARI:

FORM A -   Kurumlara yazılacak resmi staj yazısı (Bu yazıda italik olan yerleri uygun biçimde doldurun,    çıktısını alın ve staj koordinatörlüğüne onaylatın.)

FORM B -   Stajyer öğrenci bilgi formu

FORM C -   Staj için önkoşulların sağlandığına dair beyan

FORM D -   Stajyer değerlendirme formu

FORM E -   Staj raporu kapak formatı

    FORM F  -   Öğretim üyeleri için staj raporu değerlendirme formu