Akademik Personel

Tam Zamanlı Bölüm Öğretim Elemanları

 • Bölüm Başkanı
  Prof. Dr.
  Özlen ÖZGEN
  8614
 • Bölüm Başk. Yard.
  Dr. Öğretim Üyesi
  Elif Eşiyok
  8772
 • Öğr. Gör. Dr.
  Burak Sonmezer
  8608
 • Araş. Gör.
  Dr.Özge Ercebe
  8608