Elif Eşiyok , Dr. Öğretim Üyesi, Bölüm Başk. Yard.

Elif Eşiyok

İletişim Bilgileri

Telefon:8772
Telefon:8772
Ofis:206
Bağlı Olduğu Bölüm:Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

Akademik Dereceler

DereceAlanÜniversiteYıl
Doktora Halkla İlişkiler ve Tanıtım Gazi Üniversitesi 2015
Yüksek Lisans Pazarlama Leeds Metropolitan University 2008
Lisans Grafik Tasarım Bilkent Üniversitesi 2006


Akademik Ünvanlar

DereceÜniversiteAyYıl
Yardımcı Doçent Nisan 2016


Araştırma Konuları

Halkla İlişkiler, Reklamcılık, Yeni Medya


Yayınlar

Diğer Hakemli Dergiler

E. Sonmez ve E. Turancı (2017), Examining Body-Related Decisions of the University Students: The Impact of Media and Self-Esteem, The International Journal of Health, Wellness and Society, 7

E. Eşiyok (2017), Dergi Reklamlarındaki Reklam Çekiciliklerine Yönelik Bir İnceleme: ALL Dergisi Örneği, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi , 641-656

E. Eşiyok Sönmez, Ö. Özgen (2017), Medya Kullanımı ve Beden İmajı: Türkiye ve İngiltere Örneği, Akdeniz İletişim Dergisi, 27, 78-95

Elif Eşiyok Sönmez (2016), Gazetelerde Yer Alan Örtülü Reklamlar: Reklam Kurulu Kararları Üzerinden Bir İnceleme, Gazi Üniversitesi İletişim ve Kuram Araştırmaları Dergisi, 41

Elif Eşiyok Sönmez (2015), Aesthetic product advertisements on the construction of woman body as a consumption object: An example of Cosmopolitan Magazine, International Journal of Human Sciences, 12

Dilaver Tengilimoglu, Demet Taş, Elif Eşiyok Sönmez, İsmail Bircan ve Alper Guzel (2014), Health tourism and patient satisfaction in Turkiye: The Ankara Example, International Journal of Economic Practices and Theories, 4, 596-606

Muharrem Çetin, Elif Eşiyok Sönmez (2014), Sosyal Temsil Kuramı Bağlamında Kurumsal Reklamlar: Türk Hava Yolları Örneği, Gazi İletişim, 39

Uluslararası Konferans Bildirileri

E. Eşiyok ve D. O. Duygu (2017), The Representation of Country Image: A Study on Saudi Arabia’s Image in Hologram for the King Movie, International Conference on The Image, Venice

Elif Eşiyok Sönmez (2016), A Content Analysis of Aesthetic Product Advertisements in Magazines, International Conference on Social Sciences and Education Research, Antalya

Elif Eşiyok Sönmez ve Eda Turancı (2016), EXAMINING BODY RELATED DECISIONS OF UNIVERSITY STUDENTS: THE IMPACT OF MEDIA AND SELF-ESTEEM, International Health, Wellnes and Society Congress, Washington D.C.

Elif Eşiyok Sönmez (2015), The Use of New Medıa in Crisis Communicatıon: A Case Study of Galoon Bottled Water Crisis in Turkey, World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul

Eda Turancı ve Elif Eşiyok Sönmez (2015), Oyun Kültürü Bağlamında Halk Oyunları ve Çizgi Filmlerde Temsili: Pepee Örneği, Erzurum Üniversitesi İletişim Fakültesi, Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi

Anıl Göker ve Elif Eşiyok Sönmez (2015), Brand Placement in Movies: A Case Study of a Turkish and a Foreign Movie, International Conference on Communication and Management, Atina

Elif Eşiyok Sönmez (2014), The Effect of Brand Image in Creating Customer Loyalty in Retail Banking: The Case of Yapi Kredi Bank in Turkey, 23rd Annual World Business Congress, Ankara

Ulusal Konferans Bildirileri

Eşiyok E. (2015), Medya Üzerinde Reklam Veren Baskısı: Gizli Reklamlar Açısından Bir Değerlendirme, 14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara

Kitapta Bölüm

Muharrem Çetin, Elif Eşiyok Sönmez (2013), Basılı Reklam Ortamlarında Metin Yazarlığı II: Doğrudan Postalama ve El İlanı, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları