Elif Eşiyok , Asst. Prof. Dr., Vice Chair

Elif Eşiyok

Contact Information

Phone:8772
Phone:8772
Office:206
Home Department:Department of Public Relations and Advertisement

Academic Degrees

DegreeFieldUniversityYear
PhD Public Relations and Publicity Gazi University 2015
Master's of Science Marketing Leeds Metropolitan University 2008
Bachelor's Graphic Design Bilkent University 2006


Academic Titles

DegreeUniversityMonthYear
Asst. Prof. April 2016


Research Topics

Public Relations, Advertisement, New Media


Publications

Other Refereed Journals

E. Sonmez ve E. Turancı (2017), Examining Body-Related Decisions of the University Students: The Impact of Media and Self-Esteem, The International Journal of Health, Wellness and Society, 7

E. Eşiyok (2017), Dergi Reklamlarındaki Reklam Çekiciliklerine Yönelik Bir İnceleme: ALL Dergisi Örneği, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi , 641-656

E. Eşiyok Sönmez, Ö. Özgen (2017), Medya Kullanımı ve Beden İmajı: Türkiye ve İngiltere Örneği, Akdeniz İletişim Dergisi, 27, 78-95

Elif Eşiyok Sönmez (2016), Gazetelerde Yer Alan Örtülü Reklamlar: Reklam Kurulu Kararları Üzerinden Bir İnceleme, Gazi Üniversitesi İletişim ve Kuram Araştırmaları Dergisi, 41

Elif Eşiyok Sönmez (2015), Aesthetic product advertisements on the construction of woman body as a consumption object: An example of Cosmopolitan Magazine, International Journal of Human Sciences, 12

Dilaver Tengilimoglu, Demet Taş, Elif Eşiyok Sönmez, İsmail Bircan ve Alper Guzel (2014), Health tourism and patient satisfaction in Turkiye: The Ankara Example, International Journal of Economic Practices and Theories, 4, 596-606

Muharrem Çetin, Elif Eşiyok Sönmez (2014), Sosyal Temsil Kuramı Bağlamında Kurumsal Reklamlar: Türk Hava Yolları Örneği, Gazi İletişim, 39

International Conference Proceedings

E. Eşiyok ve D. O. Duygu (2017), The Representation of Country Image: A Study on Saudi Arabia’s Image in Hologram for the King Movie, International Conference on The Image, Venice

Elif Eşiyok Sönmez (2016), A Content Analysis of Aesthetic Product Advertisements in Magazines, International Conference on Social Sciences and Education Research, Antalya

Elif Eşiyok Sönmez ve Eda Turancı (2016), EXAMINING BODY RELATED DECISIONS OF UNIVERSITY STUDENTS: THE IMPACT OF MEDIA AND SELF-ESTEEM, International Health, Wellnes and Society Congress, Washington D.C.

Elif Eşiyok Sönmez (2015), The Use of New Medıa in Crisis Communicatıon: A Case Study of Galoon Bottled Water Crisis in Turkey, World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul

Eda Turancı ve Elif Eşiyok Sönmez (2015), Oyun Kültürü Bağlamında Halk Oyunları ve Çizgi Filmlerde Temsili: Pepee Örneği, Erzurum Üniversitesi İletişim Fakültesi, Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi

Anıl Göker ve Elif Eşiyok Sönmez (2015), Brand Placement in Movies: A Case Study of a Turkish and a Foreign Movie, International Conference on Communication and Management, Atina

Elif Eşiyok Sönmez (2014), The Effect of Brand Image in Creating Customer Loyalty in Retail Banking: The Case of Yapi Kredi Bank in Turkey, 23rd Annual World Business Congress, Ankara

National Conference Proceedings

Eşiyok E. (2015), Medya Üzerinde Reklam Veren Baskısı: Gizli Reklamlar Açısından Bir Değerlendirme, 14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara

Book Chapters

Muharrem Çetin, Elif Eşiyok Sönmez (2013), Basılı Reklam Ortamlarında Metin Yazarlığı II: Doğrudan Postalama ve El İlanı, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları