Publication Details

Author:Muharrem Çetin, Elif Eşiyok Sönmez
Title:Sosyal Temsil Kuramı Bağlamında Kurumsal Reklamlar: Türk Hava Yolları Örneği
Category:National Refereed Journal
Index:Others
Published Place:Gazi İletişim
Year:2014
Volume:39
Pages:
Place: