Publication Details

Author:Elif Eşiyok Sönmez
Title:Gazetelerde Yer Alan Örtülü Reklamlar: Reklam Kurulu Kararları Üzerinden Bir İnceleme
Category:National Refereed Journal
Index:Others
Published Place:Gazi Üniversitesi İletişim ve Kuram Araştırmaları Dergisi
Year:2016
Volume:41
Pages:
Place:
LinkDownload