Yayın Detayları

Yazar:E. Eşiyok Sönmez, Ö. Özgen
Başlık:Medya Kullanımı ve Beden İmajı: Türkiye ve İngiltere Örneği
Kategori:Ulusal Hakemli Dergi
İndis:Diğerleri
Yayınlandığı Yer:Akdeniz İletişim Dergisi
Yıl:2017
Sayı:27
Sayfalar:78-95
Ev Sahibi Şehir: